Actuele berichten

Eilermarke beschikt net als de rest van De Eschmarke over een prachtig uitgebalanceerd systeem voor integraal waterbeheer. Het belangrijkste doel is het gebruik van het regenwater om uitdroging van het omliggende landschap te voorkomen. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in de bodem geïnfiltreerd, in plaats van het via de riolering af te voeren. Daartoe wordt gebruik gemaakt van 'wadi's' - ondiepe beddingen van gras waar het regenwater langzaam de bodem in kan zakken. De wadi's worden gevuld met regenwater via goten aan weerszijden van de straat. In verschillende delen van de Eilermarke zijn de definitieve straten en groenvoorzieningen nog niet definitief aangelegd. Dit zal worden uitgevoerd na afronding van de onderstaande bouwprojecten.

Eekmaat-West is bijna geheel bewoond en bestaat uit ongeveer 1100 woningen. De nadruk ligt op moderne architectuur en het heeft een kamerachtige indeling. De intieme woonbuurtjes die hier zijn gerealiseerd, passen in de landschappelijke 'kamers' . Eekmaat-West biedt 'voor elck wat wils'. Onderstaande projecten zijn nog in voorbereiding: 2 Urban Villa's (2 x 5 appartementen) in het ecopark langs de Esmarkelaan. De start van de bouw wordt verwacht in 2007/2008. Een appartementencomplex, bestaande uit 50 woningen, op de hoek van de Gronausestraat en de Oostweg. De start van de bouw wordt verwacht in 2007.De uitgifte van 6 bouwkavels tussen de Moerasspirealaan en de Hoornbladlaan. De uitgifte van de kavels wordt verwacht in 2007.

Karakteristiek voor de inrichting van de Eekmaat-West zijn de gekromde, van oost naar west lopende straten die doorsneden worden door groene banen van noord naar zuid. De beken die de waterhuishouding reguleren volgen dezelfde noord-zuid routes. De aanwezigheid van water in de vorm van beken en vijvers geeft een heel eigen sfeer aan de Eekmaat-West. In de Eekmaat-West treft u veel variatie aan in woningtypes- en uitvoeringen, waardoor er aan de meest diverse woonwensen voldaan kan worden.